Select Page

Restaureerijate ühendus

Akende ja uste restaureerimine

Indrek Värv    52 55 123        indrek.varv@gmail.com
Vallo Varik    50 91 044      vallo.varik@gmail.com
Kalle Kase    antiigiveeb.ee

Hoonete restaureerimine

Tarmo A. Elvisto    5100374      info@renoveeri.net
Vallo Varik            50 91 044      vallo.varik@gmail.com
Madis Ahman        5139226      madis_ahman@hotmail.com

Krohvimistööd

Knut Klais     loodusehitus.ee
Kalle Kase     antiigiveeb.ee

Savihooned

Marko Kikas   56600811        marko@saviukumaja.ee

Mööbli restaureerimine

Tõnu Vainküla            55 28 868        vaindorff@yahoo.com
Viljo Naarits    55 526 750      pronksist@gmail.com

Plekk-katused

Kalle Kolde     55 26 661        kalle.kolde@mail.ee    (konsultatsioonid ja järelvalve)

Puit-(palk)konstruktsioonide restaureerimine

Henno Sarv     51 12 511        henno.sarv@gmail.com
Indrek Värv       52 55 123        indrek.varv@gmail.com
Madis Ahman     5139226        madis_ahman@hotmail.com
Vello Trell       52 81 525        trellid@mail.ee
Vallo Varik     50 91 044        vallo.varik@gmail.com

Põrandate renoveerimine (puidutööd)

Andres Ristal  50 86 831        aristal@hot.ee
Vahur Kõrbe   55 84 953        renoveerija@hot.ee
Vello Trell       52 81 525        trellid@mail.ee
Kalle Kase    antiigiveeb.ee

Raidkivi restaureerimine, kivitööd.

Kalev Kivimets    5540598       kalev.kivimets@gmail.com

Restaureerimisarhitektid

Inara Tõugjas  53431071        inara@puutoode.ee (interjöör)
Urmas Arike    5234629          urmas.arike@mail.ee

Tisleritööd

Andres Ristal  50 86 831        aristal@hot.ee
Vahur Kõrbe   55 84 953        renoveerija@hot.ee

Traditsioonilised imitatsioonitehnikad (aaderdus, marmoreering)

Indrek Värv       52 55 123        indrek.varv@gmail.com
Olesja Jatsuk   55 988 599      olessia77@bk.ru

Treppide restaureerimine

Andres Ristal  50 86 831        aristal@hot.ee
Henno Sarv     51 12 511        henno.sarv@gmail.com
Vahur Kõrbe   55 84 953        renoveerija@hot.ee

 

RESTAUREERIJATE ÜHENDUS (RÜ)

Restaureerijate Ühendus, edaspidi RÜ on Säästva renoveerimise infokeskuse, SRIK-i, juures tegutsev vabatahtlik ühendus, mis koondab erinevate valdkondade restauraatoreid, kes tegutsevad vanade hoonete ja nende interjööri ja sisustuse restaureerimise valdkonnas. Oma töös lähtutakse headest restaureerimise põhimõtetest ja tavadest. Oma tegevusega aidatakse kaasa traditsiooniliste tehnoloogiate, materjalide ja töövõtete väärtustamisele ja elushoidmisele, järelkasvu koolitamisele.

Selleks ühenduse liikmed eraldi ja koos

  • järgivad restaureerimise seisukohalt õigeid põhimõtteid ja tavasid
  • kaitsevad ühenduse head mainet ja väärikust,
  • aitavad kaasa vajaliku restaureerimisalase info levitamisele ja selle kättesaadavamaks muutmisele;
  • koguvad ja vahetavad infot enesetäienduse võimaluste kohta;
  • levitatakse oma kogemusi; aidatakse kaasa vahendite kogumisele restaureerimise ja ühenduse tegevuse tarvis.


RESTAUREERIJATE ÜHENDUS (RÜ) asutajaliikmed

Toomas Aasmaa, Ivar Ehin, Tarmo Elvisto,Vahur Kõrbe, Evar Riitsaar, Henno Sarv, Vello Trell, Indrek Värv, Tõnu Vainküla, Vallo Varik, Rein Metsniin.

RÜ liikmeks vastuvõtmine toimub juhatuse soovitusel üldkogu otsusega, sooviavalduse põhjal.

Liikmekandidaat peab olema vähemalt ühes restaureerimise valdkonnas kompetentne, mille tõestuseks peaks olema ette näidata, nimetada tehtud töid ja tunnistama häid restaureerimise tavasid ja ühingu põhimõtteid.