Select Page

Koolitusi Väike-Patarei 5 majas korraldab Säästva Renoveerimise Infokeskus

Märgruumide ehitamise õppepäev

12. mail 2023 toimuva õppepäeva jooksul tutvustatakse märgruumide ehitust puudutavaid juhised ja eeskirju. Lähemalt vaadeldakse detailide nagu näiteks läbiviikude ja põrandatrappide ühendusi.
Koolitus on heaks kiidetud Soome ehitajate sertifitseerimise Eurofins Expert Services (endine VTT Expert Services) täiendkoolitusena.
Õppepäevale on oodatud plaatijad, hüdroisoleerijad, ehitusjuhid, arhitektid, järelevalve spetsialistid ja teised ehituse alaga seost omavad isikud.

Varem toimunud koolitused (arhiiv)