Select Page

Kutsume Teid osa võtma Märgruumide ehitamise tasuta õppepäevast, mis toimub reedel 12. mail 2023, kell 9 45 –15.30, Väike-Patarei 5, Tallinn, SRIK-i ruumides. Vajalik eelnev registreerimine.
Õppepäevale on oodatud plaatijad, hüdroisoleerijad, ehitusjuhid, arhitektid, järelevalve spetsialistid ja teised ehituse alaga seost omavad isikud.

Õppepäeval käsitletakse märgruumi ehitamise terviklahendust ARDEX-i toodete baasil.

Kursuse programm:

  • Hommikukohv ja kohtumine
  • Vee keemiline sidumine tsemendiga. Kiirkõvenev betoon
  • Aluspindade hindamine märgruumides
  • Aluspindade tasandamine
  • Hüdroisolatsiooni paigaldamise juhised ja eeskirjad
  • Lõuna
  • Hüdroisolatsiooni valikupõhimõtted, teooria ja teostamine
  • Põranda ja seina plaatimine
  • Vett hülgav vuugisegu
  • Kokkuvõte ja tagasiside

Õppepäeva jooksul tutvustatakse antud teemat puudutavaid juhised ja eeskirju. Lähemalt vaadeldakse märgruumide detailide nagu näiteks läbiviikude ja põrandatrappide ühendusi.
Koolitus on heaks kiidetud Soome ehitajate sertifitseerimise Eurofins Expert Services (endine VTT Expert Services) täiendkoolitusena.

REGISTREERU