Select Page

Boracol 10-3Bd (majavamm, hallitused)

NB! Alates 17.august 2023 on Boracol 10-3Bd lubatud müüa üksnes juriidilistele isikutele.

Ennetava ja tõrjuva toimega puidukonservant (PT8).
Kaitseb hallitusseente, puitu lagundavate (pruunmädanikku) tekitavate seente eest.
Levinumad majaseened, mis tekitavad pruunmädanikku on majamädik, korgik, majavamm.

Kasutajarühmad: tavatarbijad ja kutselised kasutajad.
Kasutuskohad: puitpinnad, müüritis, sisetingimustes kasutatav ehituspuit, kus esineb vettimisoht.
Kasutamine: vahend (vedelik) kasutatakse lahjendamata. Boracol`i temperatuur peaks olema üle +15ºC, õhutemperatuur soovitavalt üle +5ºC. Võib kasutada ka madalamal õhutemperatuuril, kui pind ei ole jäätunud. Optimaalne puiduniiskus kasutus- mugavuse seisukohalt on 15-28%, kuid vahendit saab kasutada igasuguse puiduniiskuse juures. Kui puit on väga kuiv (alla 10%), on soovitav see enne veega niisutada. Kui puiduniiskus on nii suur, et puidu pinnale tekivad veetilgad, siis võtab imendumine rohkem aega ja töötluskordade vahe venib pikemaks. Imendumise kiirus sõltub väga paljudest asjaoludest nagu täpne niiskusprotsent, kas puiduniiskus on kiudude küllastuspiirist (30%) suurem või väiksem, puiduliigist jne.

NB! Töödeldava pinna puidupoorid peavad olema avatud, st puit peab olema viimistlusvahendita. Kui seentega nakatatud puit jääb ehituskonstruktsiooni alles, tuleb mädanenud osa eemaldada ja allesjäänud puit pintseldada põhjalikult Boracol`iga ning vajadusel immutada seestpoolt puuraukude kaudu. Selleks puuritakse 20 cm vahega 10 mm diam. augud (2/3 materjali paksusest) ja täidetakse kaks korda Boracol`iga 24 tunnise intervalliga.

Töötlemine: Boracol kantakse pinnale kas pintsli või rulliga soovitavalt 2 osas. Kahe töötluskorra vahe peab olema vähemalt 24 tundi. Töödeldud pindu võib kasutada 5 päeva möödumisel.

Kulunormid:

Ennetav töötlus

Tõrjuv töötlus

Hallitusseened puidul

5 m2/L

3-4 m2/L

Puitu lagundavad
ehk
pruunmädanikku
tekitavad seened puidul

5 m2/L

3-4 m2/L

Müüritise
töötlus hallitusseente vastu

5 m2/L

5 m2/L

Putukakahjustus

kasutada Aidol Anti Insekt`i

Pindade edasine töötlus: ei ole vajalik. Edasisi piiranguid viimistlemisele (värvid, puiduõli, vms) ei ole.
Toimeained: Boorhape 2,5%, dinaatriumtetraboraat 2,38%, didetsüüldimetüülammooniumkloriid 2,45%. Toode on biotsiid vastavalt määrusele (EL) nr. 528/2012.

Lisainfo

Suurus

1 L, 10 L, 5 L