Select Page

Uula värvieemaldusaine

Kasutuskohad: Sobib enamike värvide eemaldamiseks peaaegu igasugustelt pindadelt (näit. puidult, metallilt, betoonilt, mineraalsetelt pindadelt). Uula-värvieemaldusavahendit võib kasutada nii sise- kui ka välistingimustes. Pastalaadne, roheka tooniga. EI SISALDA metüleenkloriidi, happeid, leelist, kahjulikke lahusteid või parafiini.

Tihedus: u. 1,1 kg/ L
Kulu: 1-3 m²/l sõltuvalt eemaldatavate värvikihtide arvust, värvitüübist ja pinna iseloomust.
Käsitlustingimused: Kanna pinnale pintsli, rulli või suruõhuseadeldisega (0,21”–0,31” suurune pihusti ja 40–50° pihustamisnurk). Töötada võib õhutemperatuuril –8°C kuni +28°C.

KASUTUSJUHEND
Sega toodet enne kasutamist.
Tee proov väikesel alal, et näha kuidas toode mõjub värvile ja aluspinnale. Võib kahjustada plastpindu.
Kanna paks kiht värvieemaldusvahendit pinnale.
Protsess kestab 1-12 tundi. Kestvus sõltub vana värvi tüübist, kihtide arvust ja paksusest.
Värvieemaldusainel võib lasta mõjuda ka üle öö. Tänä aikana se on täysin imeytynyt.
Pehmeks muutunud värvipinna võib eemaldada kaabitsaga või terasharjaga. Välitingimustes lihtsustab tööd kõrgsurvepesuri või kuumaveesurvepesuri (60–90°C) kasutamine. Pesemist tuleb alustada alt ning liikuda üles poole.
Värvieemaldusaine eemaldab korraga isegi 9 värvikihti tingimusel, et kihtide vahele ei teki õhumulle, mille tulemusel aine imendumine peatub. Käsitlust võib vajadusel korrata.
Väldi vahendiga töötamist otseses päikesepaistes ja tuule käes. Kui juhtud sellistes tingimustes siiski
töötama, on soovitatav katta ainega üle võõbatud pind kilega, et vältida aine hajumist.
Lihvi pestud ja kuivanud pind liivapaberiga.
Värvieemaldusel tekkinud jäägid tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Jätmeid ei tohi valada
kanalisatsiooni.
Küsimustega toote kohta palume pöörduda tootja või asjatundliku edasimüüja poole enne aine kasutusele
võtmist.

TÖÖOHUTUS
Töötada hästi ventileeritud ruumis. Ebapiisavalt ventileeritud ruumis tuleb kand respiraatorit. Vältida aine sattumist nahale, suhu, silma ja riietele. Kasutada kaitsekindaid ja kaitseprille.
Aine sisaldab 1-etüül-2-pürolidioon 10-25% ja propüleen karbonaat 2,5-10%.
Silma sattudes võib tekkida tõsine kahjustus. Loputada veega 10-15 min.
Halva enesetunde tekkimisel minna värske õhu kätte. Nahalt pesta seebi ja veega. Pesemiseks EI TOHI
kasutada lahusteid. Aine allaneelamise korral ei tohi esile kutsuda oksendamist vaid lamada ja kutsuda arst.
X – ärritav

TOOTEKIRJELDUS

https://www.youtube.com/watch?v=fvjDkE0LFyc&t=5s

Lisainfo

Kaal 0,185 kg
Suurus

1 L