Select Page

iLONA lasuurvärv

Plastivaba, lõhnatu, lasuurne vesialusel õlivärv sisetöödeks.
iLONA lasuurvärv jätab nähtavale kauni puidusüü ja kaitseb pinda niiskuse ning mustuse eest nii kuivades kui niisketes siseruumides.
NB! iLONA ei muuda puidu tooni tumedamaks nagu seda teevad teised linaõli baasil viimistlusvahendid.

Kasutuskohad: Uued ja vanad töötlemata puitpinnad ja puitpinnad, mida on töödeldud kilet
mittemoodustavate peitsidega, näiteks lae- ja seinapaneelid, aknad, aknaraamid ning mööbel.
Värvitoonid: Värvitu, toonitav toonimismasinate abil vastavalt erinevatele lasuurvärvikaartidele.
Läige: Siidine matt.
Katvus: Hööveldatud/sile pind 12–15 m²/l, saetud/poorne pind 6–10 m²/l.
Pealekandmisviis: Lakipintsel, spaatel või pintselhari.
Värvimistingimused: Värvitav pind peab olema kuiv, suhteline õhuniiskus alla 80% ja temperatuur
vähemalt +10°C.
Kuivamine: Tolmukuiv u. 30 minuti pärast. Ülevärvitav u. 2 tunni pärast.
Pesukindlus: Hea, talub üle 5000 harjamise vastavalt SFS 3755.
Tihedus: 1,05 kg/l.
Tulekindlus: Mittesüttiv.
Töövahendite puhastamine: Peske töövahendid vahetult pärast töö lõppu vee ja seebiga puhtaks.
Säilitamine: Hoida kuivas ja jahedas kohas. Hoidke jäätumise eest!

VÄRVIMISJUHISED
Ettevalmistus: Puhastage töödeldav pind tolmust ja mustusest. Peske määrdunud pind Kiiruna
värvipesuvahendiga, järgides tootja juhiseid, ning laske enne töötlemist korralikult ära kuivada.
Värvitu töötlus: Töödelge pinda värvitu Ilona lasuurvärviga 1-3 korda. Sooritage vahelihvimine ja kõrvaldage tolm enne uut töötluskorda.
Värviline töötlus: Töödelge pinda värvilise Ilona lasuurvärviga 1-2 korda, soovitud katvuse saavutamiseni. Parema vastupidavuse huvides võib pinna veel 1-2 korda värvitu Ilona lasuurvärviga üle pintseldada.

MÄRKUSED
Segage värvi korralikult enne kasutamist ja kasutamise ajal. Ühtlase tulemuse saamiseks ja võimalike
värvierinevuste vältimiseks pange valmis piisav kogus värvi. Kõigi kahtluste korral tuleks enne värvimise alustamist pidada nõu pädeva turustaja või tootjaga.
HOOLDUSJUHISED
Värvitud pindu tuleb mõnda aega (1 kuu) ettevaatlikult kohelda. Kasutage puhastamiseks pehmeid lappe ja käsnu, mis pinda ei kriimusta. Kasutage ainult neutraalseid pesuvahendeid. Loputage pindu hoolikalt.
Keskkonnakahju ärahoidmine: Tühjad ja kuivad pakendid on utiliseeritavad koos olmeprügiga.
Vedeljäätmed tuleb toimetada ohtlike jäätmete kogumispunkti.

M1 Ehitusmaterjalide heitmeklass
Ei sisalda lenduvaid orgaanilisi ühendeid (VOC).

Lisainfo

Suurus

0,9 L, 2,7 L, 9 L

Toon

Halla, Hanki, Hilla, Inari, Joiku, Kaamos, Korpi, Noki, Paju, Saana, Tokka, Tunturi, Värvitu