Select Page

Seebikivi

Naatriumhüdroksiid ehk seebikivi on keemiline ühend valemiga NaOH.
Söövitav aine, tugev alus. Palju erinevaid kasutusvaldkondi.

Põhjustab tugevat söövitust. Hoida lukustatult lastele kättesaamatus kohas.
Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. Õnnetusjuhtumite või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.

Lisainfo

Kaal -
Suurus

1 kg, 100 g, 500 g