Select Page

Steico Zell puitkiud puistevill

Saadaval ette tellides!

Küsi hinnapakkumist!

Ideaalne soojustusmaterjal katuste ja põrandate renoveerimiseks!

  • pragudeta isolatsioonikiht
  • väga head soojusisolatsiooni- ja soojust salvestavad omadused
  • suurepärane kaitse suvise palavuse eest
  • eriti hea avatus difusioonivoolule tagab tervisliku sisekliima
  • pikaajaline püsivus tänu puitkiudude omavahelisele haakumisele
  • jääkideta paigaldus
  • paigalduse kõrge kvaliteet tänu kvalifitseeritud paigaldajatele
  • puitkiud puhtast männipuidust
  • optimaalne mürakaitse koos STEICO puitkiud-isolatsiooniplaatidega
  • Saksamaa keskkonna- ja looduskaitseliidu BUND keskkonnaauhind 1999

PAIGALDATAV MISTAHES MÕÕTMETE JA KUJUGA TÜHIMIKESSE – PUISTEISOLATSIOONI SUUR EELIS

STEICOzell koosneb puhastest lahtistest puitkiududest, mis täidavad tihedalt kõik tühimikud. Iga üksikkiud kannab endas loodusliku puidu suurimaid eeliseid: kestvust, stabiilsust ja väga häid soojusisolatsiooniomadusi. Isolatsioonikihi õhupidavuse tagamiseks on vajalik välispiirde sisepinnale paigaldada korrektselt auru- ja õhutõke „pro clima® DB+”. Isolatsioonikihi paigaldamisel puhutakse STEICOzell kõrge surve all suletud tühimikesse, materjali paigaldusjärgne kuju sõltub täielikult piiravate pindade kujust ja paigutusest. Seetõttu sobib STEICOzell nii tööstuslikuks kasutamiseks (nt terviklike seinaelementide tootmine) kui ka renoveerimistöödeks.

Puistevilla STEICO zell kasutamisel ei ole soojustusmaterjalide mõõtmete arvestamine vajalik. Ka tühimikes olevad detailid ümbritsetakse tihedalt, ilma et aeganõudev käsitsi mõõtulõikamine oleks vajalik. Tänu läbimõeldud paigaldustehnikale on ka keerukate liigendatud konstruktsioonide korral tagatud ühtlane ja pragudevaba paigaldus. Puistevilla STEICOzell on võimalik kasutada nii täite- kui
katteisolatsioonina. Kattemeetodit rakendatakse siis, kui toodet STEICOzell kasutatakse lahtise soojustusmaterjalina katusetarindite horisontaalsetel, kaarjatel või mõõduka kaldega pindadel.

Tehnilised andmed:
Ehitusmaterjali tulekindlusklass vastavalt standardile EN 13501 - E
Soojusjuhtivus λ [W / (m·K)] - 0,040
Soovitatav paigaldustihedus ρ (kg/m3):
Põrandal (paigaldus puhuriga) - u. 32-38
Laed, põrandad, kuni 45-kraadise kaldega katused - u. 35-42
Seinad, üle 45-kraadise kaldega katused - u. 38-45
Veeauru difusiooni takistuse tegur µ - 1-2
Erisoojusmahtuvus c [J / (kg·K)] - 2100
Koostisained - puitkiud ca. 92%, ammooniumfosfaat ca. 6%, boraadid ca. 2%

TOOTELEHT STEICO ZELL

Lisainfo

Soojusjuhtivus λ [W / (m·K)]

0,040

Pakend

15Kg