Select Page

Puit- ja kanepivill

Keskkonnasõbralikemate ehitusmaterjalide kasutuselevõtt ehitussektoris on tänane oluline väljakutse ja seda nii kliimasoojenemist põhjustava süsiniku jalajälje vähendamiseks, jäätmete ärahoidmiseks kui ka tervisliku elukeskkonna loomise seisukohalt laiemalt.